Etapele infiintarii unui ONG

Infiintarea unui ONG, Asociatie sau Fundatie implica parcurgerea anumitor pasi intr-o ordine cronologica.

Infiintare ONGIn primul rand se va stabili forma juridica a ONG-ului. Asociatie sau Fundatie? Potrivit Art. 4 din Legea nr. 246 din 18 iulie 2005, „Asociatia este subiectul de drept constituit de trei sau mai multe persoane care, pe baza unei intelegeri, pun in comun si fara drept de restituire contributia materiala, cunostintele sau aportul lor in munca pentru realizarea unor activitati in interes general, al unor colectivitati sau, dupa caz, in interesul lor personal nepatrimonial”.

Spre deosebire de Asociatie, pentru infiintarea unei Fundatii este nevoie de minim o persoana. De asemenea, prin comparatie cu Asociatia, Fundatia este o organizatie mai inchisa al carei scop, pe langa faptul ca trebuie sa fie de interes general sau comunitar, trebuie sa fie altruit si realist.
Infiintarea unei Asociatii sau a unei Fundatii implica doua etape principale: etapa juridica si etapa extrajuridica.
Prima etapa consta in colaborarea cu instanta judecatoreasca iar cea de a doua etapa se desfasoara in prezenta unui notar sau, potrivit  prevederilor Ordonantei nr. 26/2000, a unui avocat. Etapa juridica consta in colaborarea cu instanta de judecata care poate pronunta hotararea de admitere a cererii sau poate respinge cererea. In etapa extrajuridica, rolul notarului este de a aproba si de a autentifica statutul si actul constitutiv.

1. Rezervarea Denumirii ONG-ului

Prin Legea nr. 22/2014 s-a modificat si completat Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociatii si Fundatii. In Art. 7, alin (3) si (31), se precizeaza ca este interzis ca o asociatie sa poarte numele altei persoane juridice fara scop patrimonial. Mai mult de atat, numele unei asociatii nou infiintate nu trebuie sa fie asemanator pana la confuzie cu al altei persoane juridice fara scop patrimonial. De asemenea, se interzice utilizarea unor sintagme in denumirea asociatiei care sa creeze confuzii „se intelege includerea in denumirea asociatiei a unor termeni si expresii precum: «comisariat», «inspectorat», «garda», «autoritate», «politie», «jandarmerie», «protectia consumatorilor» sau derivatele acestora”.

Este necesar sa se consulte Legea nr. 22/2014 si, ulterior, sa se intocmeasca si sa se depuna o cerere pentru rezervarea denumirii ONG-ului la Registratura generala a Ministerului Justitiei. Dovada se primeste in cel mult 5 zile si este valabila pentru 3 luni.

2. Stabilirea Sediului Social

Sediul social poate fi stabilit intr-o casa sau un apartament, proprii sau inchiriate (in aceasta situatie se impune semnarea unui contract de inchiriere sau de comodat, intre ONG si proprietar). Acordul vecinilor este necesar in situatia in care sediul va fi stabilit intr-un apartament.

3. Redactarea Statutului si a Actului Constitutiv

Principalele acte ale unui ONG sunt: Actul Constitutiv si Statutul. Prin Actul Constitutiv se aproba hotararea fondatorilor de a infiinta infiintare a unui ONG si se stabileste Consiliul Executiv, iar prin Statut se definesc scopul si obiectivele, patrimoniul, sediul si drepturile membrilor. Atat Actul Constitutiv cat si Statutul trebuie autentificate si legalizate de un notar sau avocat.

4. Constituirea Patrimoniului

De asemenea, trebuie sa existe un patrimoniu. La infiintarea unei Asociatii este nevoie de un patrimoniu relativ mic – este vorba de o valoare similara  cu cel putin un salariu minim brut pe economie (Art. 6, alin. (1), Legea nr. 246 din 18 iulie 2005).

Pe de alta parte, la infiintarea unei Fundatii  patrimoniul existent la data constituirii trebuie sa fie similar cu valoarea a cel putin 100 de ori a salariului minim brut pe economie (Art. 15, Ordonanta nr. 26/2000).

Spre deosebire de Asociatie, pentru infiintarea unei Fundatii este nevoie de o singura persoana.

5. Obtinerea Cazierului Fiscal de catre Fondatori/Asociati

Fondatorii ONG-ului vor trebui sa obtina Cazierul Fiscal de la Ministerul Finantelor prin Administratia Finantelor Publice de care apartine domiciliul.

6. Depunerea dosarului de infiintare

Dosarul de infiintarea a unui ONG va cuprinde urmatoarele acte: dovada rezervarii denumirii, acte de identitate si cazierul fiscal (Certificat fiscal in situatia persoanelor juridice) ale fondatorilor, dovada sediului si a patrimoniului initial, actul constitutiv si statul si, daca este cazul, acordul asociatiei de proprietari si al vecinilor.

7. Eliberarea copiei de pe Sentinta Civila si inscrierea in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor

La 14 zile dupa pronuntare se depune o cerere in vederea eliberarii copiilor mai sus mentionate.

8. Obtinerea Certificatului de Inregistrare Fiscala

Codul Fiscal se obtine de la ANAF, iar dosarul pentru obtinerea acestuia include copii de pe: Statut, Act Constitutiv, Incheierea Judecatoareasca, Certificatul de inscriere in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor, timbru fiscal si doua formulare Cod 010 completate (de la inspectorul fiscal – la ANAF)

9. Realizarea stampilei

Stampila se obtine de la un magazin de specialitate, pe baza Codului Fiscal si a unei copii CI. Dupa obtinerea stampilei se achizitioneaza chitantier si un facturier.

10. Realizarea unui Cont Bancar si alegerea programului de facturare

Contul bancar se va deschide la banca unde s-a constituit patrimoniul, pe baza urmatoarelor acte: Statut, Act Consitutiv, Incheierea Judecatoareasca si Certificatul de Inregistrare Fiscala.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *