Federatia, mod de constituire si particularitatile sale

FederatiiInainte de a prezenta cateva aspecte ale constituirii unei federatii, fiindca acestea difera de infiintarea unui SRL, ne vom opri la definitia acesteia. Pentru definitia unei federatii ne ghidam dupa ceea ce prevede art. 35 din O.G.26/2000. Astfel, potrivit alin. (1), doua sau mai multe asociatii sau fundatii se pot constitui intr-o federatie care  se aseamana foarte cu societatea pe actiuni fiind formata la randul ei din alte persoane juridice. Potrivit alin (2) din acelasi articol, federatiile dobandesc personalitate juridica proprie si functioneaza in conditiile prevazute de O.G.26/2000 pentru asociatiile fara scop patrimonial, conditii care li se aplica in mod corespunzator, cu exceptiile stabilite de lege. In art. 36, alin. (2)  se prevede ca federatia devine persoana juridica din momentul inscrierii sale in Registrul federatiilor aflat la grefa tribunalului in circumscriptia caruia federatia urmeaza sa isi aiba sediul.

Etapele constituirii unei federatii

Initial, se vor alcatui Statutul si Actul Constitutiv federatiei ca mai apoi acestea sa fie transmise spre consultare tuturor organizatiilor fondatoare. In scopul aprobarii Statutului si Actului Constitutiv al federatiei, asociatiile si fundatiile care o constituie vor tine adunari generale ale membrilor. In cadrul adunarilor generale  se va aproba participarea organizatiei pe care o reprezinta, la federatie, si, de asemenea, Statutul si Actul Constitutiv ale fundatiei.

Dosarul de inscriere al fundatiei va cuprinde si procesele verbale (in original) ale acestor adunari generale. Exista si situatii in care numarul organizatiilor constituente (asociatii sau fundatii) este mare. De asemenea, acestea pot avea sediul in localitati diferite. In astfel de cazuri, pentru a se evita deplasari nefolositoare, se delega unei singure persoane, printr-o procura speciala, reprezentarea pentru indeplinirea procedurilor de inregistrare a federatiei. Toate procurile se autentifica si se trimit persoanei delegate, care va autentifica la notar, in numele tuturor organizatiilor fondatoare, Statutul si Actul Constitutiv ale federatiei.
Documentele necesare pentru constituirea si inregistrarea unei federatii sunt urmatoarele:

 • – copii dupa certificatele de inregistrare ale asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia;
 • – copii dupa actul constitutiv si dupa statutul asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia;
 • – hotararea organului statutar al asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia, cu privire la infiintarea federatiei;
 • – copii dupa cartile de indentitate ale membrilor organului de conducere;
 • – copie dupa dovada dreptului de proprietate al sediului; dar si acordul vecinilor sau asociatiei de proprietari in situatia in care sediul este amplasat intr-un apartament de bloc;
 • – dovezi ce privesc existenta patrimoniului minim initial;
 • – cazierele fiscale ale asociatiilor sau fundatiilor care constituie federatia si ale membrilor organelor de conducere.

Particularitati ale dobandirii personalitatii juridice in cazul federatiilor

Daca facem o comparatie intre modalitatea de infiintare a unei asociatii si modalitatea de infiintare a unei federatii, remarcam ca in situatia federatiilor exista urmatoarele particularitati:

 1. Sunt constituite de catre minim doua asociatii sau fundatii care, si dupa ce constituie o federatie. isi vor pastra propria personalitate juridica;
 2.  Cererea de inscriere in Registrul Federatiilor se solutioneaza de tribunalul judetean in circumscriptia caruia Federatia urmeaza sa isi aiba sediul. De exemplu, daca sediul Federatiei este stabilit in sectorul 2 Bucuresti, cererea de inscriere se depune la Tribunalul Municipiului Bucuresti. Pe de alta parte, in cazul infiintarii unei asociatii, etapa juridica consta in colaborarea cu instanta de judecata care poate pronunta hotararea de admitere a cererii sau poate respinge cererea – in exemplul dat, la Judecatoria sectorului 2. Asadar, federatia nou constituita se va inscrie in Registrul Federatiilor aflat la grefa tribunalului la care se desfasoara procedura de dobandire a personalitatii juridice.
 3.  Patrimoniul initial al federatie este constituit de membrii acesteia si reprezinta o valoare minima a trei salarii brute, minime pe economie.
 4.  Scopul si obiectivele unei asociatii este acela de a desfasura activitati non-profit de interes general sau personal al membrilor fondatori; la randul lor, federatiile pot desfasura orice alte activitati economice indirecte cu conditia ca acestea sa fie in stransa legatura cu scopul sau principal.
 5.  Federatiile pot infiinta societati reglementate de Legea 31/1990, republicata, cu modificarile si complectarile ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *