Patronatul: constituire, organizare si functionare, atributii

PatronatePatronatele din Romania sunt reglementate de Legea nr. 356/2001, modificata si republicata, care cuprinde norme privind constituirea, organizarea si functionarea, drepturile si obligatiile, finantarea activitatii, reorganizarea si dizolvarea acestora. Pentru infiintarea unui patronat, va puteti adresa expertilor legali de la ActeFirma.ro.

Potrivit art. 227 din Codul Muncii actualizat in 2015, patronatele (denumite si organizatii de angajatori) sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

Constituirea patronatelor

Cu privire la constituirea patronatelor, art. 55 din Legea dialogului social prevede urmatoarele:

(1) Organizatiile patronale se constituie prin asociere libera, pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel national, dupa cum urmeaza:

 • a) patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizatii patronale;
 • b) doua sau mai multe organizatii patronale pot constitui o federatie patronala;
 • c) doua sau mai multe federatii patronale pot constitui o confederatie patronala.

Legea prevede ca patronatele sa isi desfasoare activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii, insa nu pot desfasura activitati cu caracter politic. Gazduirea sediului social al unei firme poate fi facuta conform informatiilor prezente in ghidul gazduire sediu social.

Statutul adoptat de catre membrii patronatului reglementeaza modul de constituire, organizare, functionare si de dizolvare a unei organizatii patronale. Sub sanctiunea nulitatii statutul cuprinde cel putin urmatoarele elemente (art. 58, Legea dialogului social):

 • a) denumirea organizatiei patronale si sediul principal;
 • b) obiectul de activitate si scopul;
 • c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;
 • d) sursele de finantare;
 • e) drepturile si obligatiile membrilor;
 • f) organele de conducere;
 • g) criteriul de constituire;
 • h) procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.

Imputernicitul special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale va depune o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta cu scopul dobandirii personalitatii juridice. Alaturi de cerere  se vor depune cate doua copii, certificate de reprezentantul legal, ale urmatoarelor acte:

 • a) procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori;
 • b) statutul;
 • c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si domiciliului acestora;
 • d) dovada existentei sediului.

In situatia in care judecatoria competenta constata la examinarea cererii de inscriere ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei patronale sunt indeplinite, va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale. Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare iar organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

Atributii ale organizatiilor de angajatori

Conform Legii dialogului social,  organizatiile patronale reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, in plan national si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile prezentei legi.
Intre scopurile patronatelor se regasesc si urmatoarele:

 • – sa reprezinte, promoveze, sustina si sa apere interesele economice, juridice si sociale ale membrilor;
 • – potrivit legii, sa promoveze concurenta loiala;
 • – sa desemneze, dupa cum prevede legea, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile bipartite si tripartite de dialog social;
 • – sa elaboreze si mai apoi sa promoveze  coduri de conduita in afaceri;
 • – sa promoveze principiile responsabilitatii sociale;
 • – sa-si sprijine mebrii facilitandu-le acces la informatii; etc.

In Legea dialogului social, actualiazata in 2015, se precizeaza ca membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare in exercitarea functiilor lor.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca organizatiile patronale pentru a fi reprezentative

Potrivit art. 72 din Legea dialogului social, actualizata in 2015, sunt reprezentative la nivel national sau de sector de activitate organizatiile patronale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
A. la nivel national:

 • a) au statut legal de confederatie patronala;
 • b) au independenta organizatorica si patrimoniala;
 • c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 7% din angajatii din economia nationala, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;
 • d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu din judetele Romaniei, inclusiv in municipiul Bucuresti;

B. la nivel de sector de activitate:

 • a) au statut legal de federatie patronala;
 • b) au independenta organizatorica si patrimoniala;
 • c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 10% din efectivul angajatilor sectorului de activitate, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.

Patronatul: constituire, organizare si functionare, atributii

Patronatele din Romania sunt reglementate de Legea nr. 356/2001, modificata si republicata, care cuprinde norme privind constituirea, organizarea si functionarea, drepturile si obligatiile, finantarea activitatii, reorganizarea si dizolvarea acestora.
Potrivit art. 227 din Codul Muncii actualizat in 2015, patronatele (denumite si organizatii de angajatori) sunt organizatii ale angajatorilor, autonome, fara caracter politic, infiintate ca persoane juridice de drept privat, fara scop patrimonial.

Constituirea patronatelor

Cu privire la constituirea patronatelor, art. 55 din Legea dialogului social prevede urmatoarele:
(1) Organizatiile patronale se constituie prin asociere libera, pe sectoare de activitate, teritorial sau la nivel national, dupa cum urmeaza:

 • a) patronii se pot asocia pentru constituirea unei organizatii patronale;
 • b) doua sau mai multe organizatii patronale pot constitui o federatie patronala;
 • c) doua sau mai multe federatii patronale pot constitui o confederatie patronala.

Legea prevede ca patronatele sa isi desfasoare activitatea in baza statutelor si regulamentelor proprii, insa nu pot desfasura activitati cu caracter politic.
Statutul adoptat de catre membrii patronatului reglementeaza modul de constituire, organizare, functionare si de dizolvare a unei organizatii patronale. Sub sanctiunea nulitatii statutul cuprinde cel putin urmatoarele elemente (art. 58, Legea dialogului social):

 • a) denumirea organizatiei patronale si sediul principal;
 • b) obiectul de activitate si scopul;
 • c) patrimoniul initial, marimea si compunerea acestuia;
 • d) sursele de finantare;
 • e) drepturile si obligatiile membrilor;
 • f) organele de conducere;
 • g) criteriul de constituire;
 • h) procedura de dizolvare si lichidare a organizatiei patronale.

Imputernicitul special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale va depune o cerere de inscriere la judecatoria in a carei raza teritoriala isi are sediul aceasta cu scopul dobandirii personalitatii juridice. Alaturi de cerere  se vor depune cate doua copii, certificate de reprezentantul legal, ale urmatoarelor acte:

 • a) procesul-verbal de constituire a organizatiei patronale, semnat de membrii fondatori;
 • b) statutul;
 • c) lista membrilor organului executiv de conducere al organizatiei patronale, cu mentionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/functiei si domiciliului acestora;
 • d) dovada existentei sediului.

In situatia in care judecatoria competenta constata la examinarea cererii de inscriere ca cerintele legale pentru constituirea organizatiei patronale sunt indeplinite, va proceda la solutionarea cererii in termen de 10 zile, cu citarea imputernicitului special al membrilor fondatori ai organizatiei patronale. Hotararea judecatoriei se comunica semnatarului cererii de inscriere, in termen de cel mult 5 zile de la pronuntare iar organizatia patronala dobandeste personalitate juridica de la data inscrierii in registrul special prevazut la alin. (1) a hotararii judecatoresti definitive de admitere a cererii de inscriere.

Atributii ale organizatiilor de angajatori

Conform Legii dialogului social,  organizatiile patronale reprezinta, sustin si apara interesele membrilor lor in relatiile cu autoritatile publice, cu sindicatele si cu alte persoane juridice si fizice, in raport cu obiectul si scopul lor de activitate, in plan national si international, potrivit propriilor statute si in acord cu prevederile prezentei legi.
Intre scopurile patronatelor se regasesc si urmatoarele:

 • – sa reprezinte, promoveze, sustina si sa apere interesele economice, juridice si sociale ale membrilor;
 • – potrivit legii, sa promoveze concurenta loiala;
 • – sa desemneze, dupa cum prevede legea, reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile bipartite si tripartite de dialog social;
 • – sa elaboreze si mai apoi sa promoveze  coduri de conduita in afaceri;
 • – sa promoveze principiile responsabilitatii sociale;
 • – sa-si sprijine mebrii facilitandu-le acces la informatii; etc.

In Legea dialogului social, actualiazata in 2015, se precizeaza ca membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare in exercitarea functiilor lor.

Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca organizatiile patronale pentru a fi reprezentative

Potrivit art. 72 din Legea dialogului social, actualizata in 2015, sunt reprezentative la nivel national sau de sector de activitate organizatiile patronale care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:
A. la nivel national:

 • a) au statut legal de confederatie patronala;
 • b) au independenta organizatorica si patrimoniala;
 • c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 7% din angajatii din economia nationala, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;
 • d) au structuri teritoriale in cel putin jumatate plus unu din judetele Romaniei, inclusiv in municipiul Bucuresti;

B. la nivel de sector de activitate:

 • a) au statut legal de federatie patronala;
 • b) au independenta organizatorica si patrimoniala;
 • c) au ca membri patroni ale caror unitati cuprind cel putin 10% din efectivul angajatilor sectorului de activitate, cu exceptia angajatilor din sectorul bugetar;

C. la nivel de unitate, reprezentativ de drept este angajatorul.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *